Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

THE SUN OF YOUR GLORY

THE SUN OF YOUR GLORY

My soul has taken the breath of the sea

has taken the sun of your glory

the light of all you have given me

I stay on your stairs

I bend down the earth

I say a pray!!!

RENA PAPANIKOLAOU - LAMNATOU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου